Sale!

Visual Studio 2013 Paket Görsel Eğitim Seti

169.00 164.00

Visual Studio 2013 + JavaScript + CSS3 + JQUERY + Ajax

10 in stock

SKU: VisualStudio2013K Categories: , Tag:

Visual Studio 2013 + JavaScript + CSS3 + JQUERY + Ajax

Visual Studio & Devezpres konu indeksi

01-Başlangıç bölüm 1

01-Başlangıç bölüm 2

02-ProjectSettings bölüm 1

02-Project Settings bölüm 2

03-Console Kullanımı bölüm 1

03-Console Kullanımı bölüm 2

04-Sabitler ve Degiskenler bölüm 1

05-Struct ve Enum bölüm 1

05-Struct & Enum bölüm 2

06-Değer Ve Referans Tipleri,  Boxing ve Unboxing İşlemi

07-TürDönüşümleri.mp4

08-Operatörler bölüm 1.mp4

08-Operatörler bölüm 2.mp4

09-KontrolYapıları.mp4

10-Döngüler.mp4

11-Diziler – 1 bölüm 1.mp4

11-Diziler – 1 bölüm 2.mp4

11-Diziler – 1 bölüm 3.mp4

12 Diziler.mp4

12a-Nongenerick Koleksiyonlar bölüm 1.mp4

12a-Nongenerick Koleksiyonlar bölüm 2.mp4

12b-generick Koleksiyonlar bölüm 1.mp4

12b-generick Koleksiyonlar bölüm 2.mp4

13 – Hata Kontrolleri.mp4

14a – Form Uygulaması.mp4

14b – Form Özellik ve Eventları(Olayları) bölüm 1.mp4

14b – Form Özellik ve Eventları(Olayları) bölüm 2.mp4

14c – Owned ve Owner Formlar.mp4

15 – Label.mp4

16 – Objelerin Tanıtımı – 1.mp4

17 – Textbox bölüm 1.mp4

17 – Textbox bölüm 2.mp4

18 – Listbox.mp4

19 – DragDrop.mp4

20 – treeview bölüm 1.mp4

20 – treeview bölüm 2.mp4

20 – treeview bölüm 3.mp4

21 – Checkbox – CheckListbox.mp4

22 – Listview – ImageList – Contextmenu bölüm 1.mp4

22 – Listview – ImageList – Contextmenu bölüm 2.mp4

23 – Timer – PictureBox-Menu Strip-Notify ıcon-ToolStrip-Status Strip-StripContainer bölüm 1.mp4

23 – Timer-PictureBox-Menu Strip-Notify ıcon-ToolStrip-Status Strip-StripContainer bölüm 2.mp4

Devexpress ComponentBackStageView

RibbonControl

XtraTabbedMDI

TileControl

ToastNotification

XtraTabControl

SplashScreen

Navbar ve Wizard

Flyout bölüm 1.mp4

Devexpress Component BackStageView

RibbonControl

XtraTabbedMDI

TileControl

ToastNotification

XtraTabControl

SplashScreen

Navbar ve Wizard

Flyout bölüm 2.mp4

DevEx-Proje1 bölüm 1.mp4

DevEx-Proje1 bölüm 2.mp4

DevEx-Proje1 bölüm 3.mp4

DevEx-Proje1 bölüm 4.mp4

DevEx-Proje1 bölüm 5.mp4

DevEx-Proje2 bölüm 1.mp4

DevEx-Proje2 bölüm 2.mp4

DevEx-Proje3 bölüm 1.mp4

DevEx-Proje3 bölüm 2.mp4

DevEx-Proje4 bölüm 1.mp4

DevEx-Proje4 bölüm 2.mp4

DevEx-Proje4 bölüm 3.mp4

DevEx-Proje5 bölüm 1.mp4

DevEx-Proje5 bölüm 2.mp4

DevEx-Proje5 bölüm 3.mp4

DevEx-Proje5 bölüm 4.mp4

DevEx-Proje6 bölüm 1.mp4

DevEx-Proje6 bölüm 2.mp4

DevEx-Proje6 bölüm 3.mp4

DevEx-Proje7 (Cari Hareketler) bölüm 1.mp4

DevEx-Proje7 (Cari Hareketler) bölüm 2.mp4

DevEx-Proje7 (Cari Hareketler) bölüm 3.mp4

DevEx-Proje7 (Cari Hareketler) bölüm 4.mp4

DevEx-Proje7 (Cari Hareketler) bölüm 5.mp4

DevEx-Proje7 (Model Tanımlama) bömlüm 1.mp4

DevEx-Proje7 (Model Tanımlama) bömlüm 2.mp4

DevEx-Proje7 (Model Tanımlama) bömlüm 3.mp4

DevEx-Proje7 (Model Tanımlama) bömlüm 4.mp4

DevEx-Proje8 (Model Tanımlama -2) bölüm 1.mp4

DevEx-Proje8 (Model Tanımlama -2) bölüm 2.mp4

DevEx-Proje8 (Model Tanımlama -2) bölüm 3.mp4

DevEx-Proje8 (Model Tanımlama -2) bölüm 4.mp4

DevEx-Proje8 (Model Tanımlama -2) bölüm 5.mp4

Devexpress Component ColorpickEdit

BarcodeControl

DropdownButton

SearchControl)

Devexpress ComponentImageComboboxEdit

MemoEdit

PictureEdit

CalcEdit

ColorEdit

DateEdit

FontEdit

ImageEdit

Progressbar

SpinEdit

ProgressPanel

PDFViewer

Devexpress Component PanelControl

XtraScrollableControl

GroupControl

SplitContainer

Splitter

AlertControl

BarManager

Süre 20 saat

 JavaScript

001giriş

002 geliştirilebilecek ortamlar

003 kodların html ile kullanımı

004 hataları görme

005 bilgi kutusu işlemleri

006 Bilgi giriş kutusu işlemleri

007 genel hatlarıyla değişkenler

008 boolean tipi değişkenler

009 diziler

010operatörler

011 if else yapısı

012 switch yapısı

013 for döngüsü

014 while-do döngüsü

015 döngü kontrolleri

016 etiketleme yöntemi

017 mantıksal hataları tespit etme

018 fonksiyonlar-1

019 fonksiyonlar-2

020 nesne tanımlama-1

021 nesne tanımlama-2

022 hazır nesnelere özellik ekleme

023 dizilerin genel özellikleri

024 tarih işlemleri-1

025 tarih işlemleri-2

026 digital saat yapımı

027 matematiksel işlemler-1

028 matematiksel işlemler-2

029 matematiksel işlemler-3

030 dizgi işlemleri-1

031 dizgi işlemleri-2

032 dizgi işlemleri-3

033 dizgi işlemleri-4

034 form işlemleri-1

035 metin kutusu işlemleri

036 radyo düğmeleri

037 son sözler

CSS3 Konu indeksi

1) Başlarken<–?XML:NAMESPACE PREFIX = O /–>

 1. a) Görünüm ve Performans Avantajı
 2. b) Tasarım Kolaylığı
 3. c) Kolay Güncellenebilir
 4. d) Tarayıcı Uyumu Dezavantajı

2) CSS Ana Yapısı

 1. a) Seçiciler ve Bildirim Bloku

3) Genel CSS Seçicileri

 1. a) Genel Seçici
 2. b) Element Seçici
 3. c) ID Seçicisi
 4. d) Class Seçicisi
 5. e) Torun Seçicisi
 6. f) Çocuk Seçicisi
 7. g) Bitişik Kardeş Seçicisi
 8. h) Genel Kardeş Seçicisi

4) Nitelik Seçicileri (Attributes Selectors)

 1. a) Basit Nitelik Seçicisi
 2. b) Nitelik Değeri Seçicisi
 3. c) Kısmî Nitelik Değeri Seçicisi
 4. d) Dikkatedeğer Nitelik Değeri Seçicisi
 5. e) Belirlenen Söz Dizimi ile Başlayan Nitelik Değeri Seçicisi
 6. f) Belirlenen Söz Dizimi ile Biten Nitelik Değeri Seçicisi
 7. g) İçinde Belirlenen Söz Dizimi Geçen Nitelik Değeri Seçicisi

5) Yapısal Sözde Sınıf Seçicileri

 1. a) İlk Çocuk Element Seçicisi
 2. b) Son Çocuk Element Seçicisi
 3. c) İndeksi Baştan Başlayan Çocuk Elementi Seçmek
 4. d) İndeksi Sondan Başlayan Çocuk Elementi Seçmek
 5. e) İndeksi Baştan Başlayan Aynı Türdeki Elementi Seçmek
 6. f) İndeksi Sondan Başlayan Aynı Türdeki Elementi Seçmek
 7. g) Aynı Türdeki İlk Elementi Seçmek
 8. h) Aynı Türdeki Son Elementi Seçmek
 9. i) Tek Çocuk olan Aynı Tür Elementi Seçmek
 10. j) Tek Çocuk olan Elementi Seçmek
 11. k) İçi boş olan Elementleri Seçmek (:empty)
 12. l) :target Sözde Sınıf Seçicisi
 13. m) :not Sözde Sınıf Seçicisi
 14. n) :enabled Sözde Sınıf Seçicisi
 15. o) :disabled Sözde Sınıf Seçicisi
 16. p) :checked Sözde Sınıf Seçicisi
 17. q) ::selection (Seçili Metin) Sözde Sınıf Seçicisi

6) Sözde Sınıflar (Pseudo Classes) ve Sözde Elementler (Pseudo Elements)

 1. a) :active Sözde Sınıfı
 2. b) :hover Sözde Sınıfı
 3. c) :first-letter Sözde Elementi
 4. d) :first-line Sözde Elementi

7) CSS ile Konumlandırma (Positioning)

 1. a) Float
 2. b) Clear
 3. c) Position
 4. d) Z Ekseninde Konumlandırma

8) CSS Kutu Modeli (Box Model)

 1. a) Block-Level ve Inline-Level Geçişi
 2. b) Genişlik ve Yükseklik Değerleri
 3. c) Elementin Diğer Elementlere olan Uzaklığı (margin)
 4. d) Çerçeve Özellikleri (border)
 5. e) İçeriğin Kenarlara olan Uzaklığı (padding)
 6. f) Box-Sizing (Kutu Boyutu Hesaplama Özelliklerinin Değiştirilmesi)
 7. g) Kutu Boyutu Hesaplama

9) Arkaplan Özellikleri (Background)

 1. a) Arkaplan Rengi Tanımlama
 2. b) Arkaplan Resmi Tanımlama
 3. c) Arkaplanın Tekrarlama Ayarı
 4. d) Arkaplan Konumunu Belirleme
 5. e) Arkaplan Resmini Sabitleme

10) Font (Yazıtipi) Özellikleri

 1. a) Yazıtipi Rengini Belirleme
 2. b) Yazıtipi Ailesini (font-family) Belirleme
 3. c) Yazıtipi Büyüklüğünü Belirleme
 4. d) Yazıtipi Kalınlığını Belirleme
 5. e) Yazıtipi Stilini Belirleme
 6. f) Yazının Küçük-Büyük Harf ayarları

11) Metin (Text) Özellikleri

 1. a) Metnin sola olan uzaklığını ayarlamak
 2. b) Metni Hizalamak
 3. c) Dikeyde Hizalama
 4. d) Satır Yüksekliğini ayarlamak
 5. e) Kelimeler arası boşluk değerini ayarlama
 6. f) Harfler arası boşluk değerini ayarlama
 7. g) Metin Dönüşümü (text-transform)
 8. h) Metin Stilleri
 9. i) Metinlere Gölge vermek (text-shadow)

12) @font-face kullanımı

13) Kutulara Gölge Vermek (box-shadow)

 1. a) box-shadow ile kutuların dışına gölge vermek
 2. b) box-shadow ile kutuların içine gölge vermek
 3. c) box-shadow tarayıcı uyumu

14) Transform (Dönüştürme) İşlemleri

 1. a) Tarayıcı Uyumu
 2. b) Elementleri bir noktadan başka bir noktaya taşıma
 3. c) Elementleri yeniden ölçeklendirme
 4. d) Elementleri döndürme
 5. e) Elementleri Eğip-Bükme
 6. f) Transform işleminin Merkez Noktasını belirleme

15) Transition (Geçiş) İşlemleri

 1. a) Elementlere Geçiş Efekti vermek
 2. b) Geçiş Efektlerinin ne kadar süreceğini belirlemek
 3. c) Geçiş Efektinin sayfa yüklendikten ne kadar sonra başlayacağını belirlemek
 4. d) Kişisel Geçiş Efektleri

16) Animasyon Yapımı

 1. a) Giriş
 2. b) Tarayıcı Uyumu Konusu
 3. c) CSS3ün Animasyonlarda Flashın yerini alması
 4. d) Animasyon Tanımlama (@keyframes)
 5. e) Elementlerde animasyon kullanma (animation)
 6. f) Animasyon adını belirleme
 7. g) Animasyonun ne kadar süreceğinin belirlenmesi
 8. h) Animasyonlara Geçiş Efekti vermek
 9. i) Animasyonların sayfa yüklendikten ne kadar sonra başlayacağının belirlenmesi
 10. j) Animasyonun tekrar sayısının belirlenmesi
 11. k) Animasyonun yönünü belirlemek
 12. l) Animasyonun başlangıçtaki oynatma ayarlarını yapmak

17) Adım Adım Statik Web Sitesi Yapımı

JQUERY konu indeksi

001 – Jqueyye Giriş ve Jquery Kütüphanesini Projeye Eklemek

002 – Cdn Hostinglerden Jquery küyüphanesini eklemek

003 – Jqueryyi Anlamak

004 – Jquery Kod Yazımına Giriş

005 – Document Ready Yazım Şekilleri

006 – Fonksiyon Yazım Kuralları

007 – Method İçerisinde Fonksiyon Yazmak

008 – Dom Yapısı ve Jquery Doom Yapısından Yararlanma

 

009 – Seçiciler

01 – Basit Seçiciler

02 – Sıralamalı Seçiciler

03 – Öznitelik ( Attribute ) Seçiciler

04 – Form Seçicileri

 

010 – Filtreler

01 – Basit Filtreler

02 – Alt Grup Filtreleri

03 – İçerik Filtreleri

04 –  Görünürlük Filtreleri

05 – Form Seçicileri

 

011 – Sıra Dışı Seçim Fonksiyonları

01 – has

02 – fitler

03 – is

04 – each

05 – first –  last

06 – slice

 

012 – Bulma ( Finding ) Fonksiyonları

01 – children

02 – next – nextall – nextuntill

03 – prev – prevAll – prevUntil

 

013 – Çekirdek Yapısı ( Core )

01 – size

02 – length

03 – index

04 – toArray

 

014 – Data Oparatörleri

015 – Öznitelikler

Class Öznitelikler

01 – css

02 – addClass

03 – removeClass

04 – hasClass

05 – toggleClass

Genel Öznitelikler

01 – attr

02 – removeAttr

 

016 – Dom Nesnelerini Değiştirme

01 – html

02 – text

03 – val

 

017 – Dom Nesnelerine Ekleme Yapma

01 – append

02 – appendTo

03 – prepend

04 – prependTo

05 – after

06 – before

 

018 – Dom Nesnelerine Kopyalama  Değiştirme

01 – clone

02 – replaceWith

 

019 – Dom Nesnelerini Kaldırma

01 – empty

02 – remove

 

020 – Ölçü Fonksiyonları

021 – Form Olayları

01 – blur

02 – focus

03 – change

04 – select

 

022 – Fare Olayları

023 – Efektler

01 – hide – show

02 – toggle

03 – delay

04 – slideDown – slideUp

05 –slideToggle

06 – fadeIn – fadeOut

07 – animate

 

024 – Uygulamalar

01 – tab_uygulamasi

02 – akordiyon_uygulamasi

03 – watermark_uygulamasi

04 – popup_uygulamasi

05 – nesne_hareket_ettirme_uygulamasi

06 – Slider
Ajax

Web Script Dilleri Tarafından Sıklıkla Kullanılan Ve Sayfanın Yüklenme Hızını Ve Performansını Olağanüstü Bir Biçimde Arttıran Javascript Kütüphanelerinin Bir Araya Gelerek Oluşturmuş Olduğu “AJax” Adını Bu Görsel Setimizde En Temel Konularından Başlayarak Sıfırdan – Ileri Seviyeye Kadar Öğrenmiş Olucağız .

 

Setimizde Ajaxın Doğuşu (Doğuş Sebebi) , Kimlerin Geliştirdiği , Nasıl Geliştirildiği , Aktif Kütüphaneleri Nelerdir , Gelişmiş Bir Uygulama Ajaxda Nasıl Yazılır .

Gibi Birçok Soruya Cevap Arayarak Bunların Programlanmasını En Saf Javascript Kodlarıyla Inceleyerek Aynı Zamanda Yazarak Ajaxı Kavramaya Çalışacağız . Bu Sette Herhangibi Bir Componenet Kullanılmayacaktır. Herşey En Saf Kodlar Ile Tek Tek Elle Yazılarak Ajaxın Temel Kodlanış Tarzını Setimiz Öğretmeyi Amaçlamaktadır.

 

 

Ajaxa Giriş

1-) Ajax Giriş

2-) Ajax Get Istekleri (Çerçeve)

3-) Ajax Post Yöntemi

 

Talepler (Programlama)

1-) Ajax Talepler – 1

2-) Ajax Talepler – 2

3-) Ajax Talepler – 3

4-) Ajax Talepler – 4

5-) Ajax Talepleri – 5

 

Ajax Örüntüleri & Yüklenme

1-) Ajax Örüntüleri

2-) Ajax Geniş Yüklenme

 

Ajax Etkileşim

1-) Ajax Etkileşim – 1

2-) Ajax Etkileşim – 2

3-) Ajax Sonradan Indirme

 

Ajax Kütüphaneleri

–Yahoo Connection Manager

—-1-) Yahoo Connection Manager

—-2-) Y.C.M Kullanımı

—-3-) Y.C.M Ogremnek Isteyenler

 

–Jquery Kütüphanesi

—-1-) Jquery Kurulumu

—-2-) Jquery Programlaması

—-3-) Jquery Uzmanlaşmak Isteyenler

 

–Prototype

—-1-) Prototype

—-2-) Prototype Profesyonelleşmek

 

Xml Okumak Ve Yazmak

Reviews

daha yorum yok.

ilk yorumu yap “Visual Studio 2013 Paket Görsel Eğitim Seti”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Email adresiniz yayınlanmaz. * işaretli alanlar ve yıldızlama gereklidir.