Sale!

Visual Studio .Net 2010 Paket Görsel Eğitim Seti

210.00 180.00

Visual Studio 2010 Paket 3 Bölüm

10 in stock

SKU: VisualStudio2013Paket Categories: ,

Visual Studio .Net 2010 Paket Kampanya

1.Part
Start page menu anlatımı
Kısaca menü anlatımı
Console Temel Komutları
C# Programlama Temelleri
Değişkenler
Değişkenler nasıl tanımlanır
Değişken türleri
Değişkenkerin kavranması
Random
Dynamic veri türleri(yeni özellik)
Veri dönüşümleri
Diziler
Matrisler
Dizi işlemleri
if-elseif-else
Switch
Operatorler
Not uygulaması
Döngüler
Döngüler bölüm 01
Döngüler bölüm 02
Döngüler bölüm 03
Döngüler bölüm 04
İçiçe döngü uygulaması bölüm 05
Uygulama bölüm 06
Faktoriyel hesaplama bölüm 07
Asal çarpanlar
Skop
Hata Yakalama Metodları
Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonları
String Fonksiyonları
String fonksiyonları bölüm 1
String fonksiyonları bölüm 2
Tarih ve  Zaman Fonksiyonları
Dosya İşlemleri
Dosya işlemleri bölüm 1
Dosya işlemleri bölüm 2
Klasör İşlemleri
2.Bölüm
Ado Net
MS SQL
Sql Server a Bağlantı
Sql Serverda Komut çalıştırma
Sql Server dan Bilgi Çekme
Örnek Rehber Uygulaması
Sql Data Adapter
Sql Connection String Builder
DataTable-DataSet
Stored Procedure
VIEW
Ole Db
OleDb ye Bağlantı
Oledb ile Komut İşlemleri
Ole Db İle Veri tabanından Bilgi Çekmek
OledbDataAdapter
Ole Db Connection String Builder
Odbc
Odbc ye Bağlantı
Odbc Kaynağı Üzerinde İşlem Yapma
Odbc Kaynağından Bilgi Çekmek
Odbc Data Adapter
Windows Forms Bölüm 1
Windows Formsa Giriş
Component aciklamasi
Properties-Solutionexplorer-classview aiklaması
Form özellikleri
Form özellikleri
Form event
Form İşlemleri
Uygulama Özellikleri
Klavye Olayları
Mesaj Pencereleri
3.Bölüm
Nesneler bölüm 1
Texbox özellikleri
Texbox özellikleri bölüm 1
Texbox özellikleri bölüm 2
Label
Buton
Groupbox
Panel
CheckBox
RadioButton
PictureBox
Listbox
Listbox bölüm 1
Listbox bölüm 2
Listbox bölüm 3
Listbox bölüm 4
Combobox
Combobox bölüm 1
Combobox bölüm 2
Combobox bölüm 3
ChechkedlistBox
imagelist
Maskedtextbox
ToolTip
Timer
NumericUpDown
DomainUpDown
DateTimePicker
MonthCalendar
ProgressBar
TrackBar
SplitContainer
Web browser
PropertyGrid
4.Bölüm
Nesneler bölüm 2
Dialog
ColorDialog
FolderBrowserDialog
FontDialog
OpenFileDialog
SaveFileDialog
Richtextbox
ListView
ListView bölüm 1
ListView bölüm 2
ListView bölüm 3
MenuStrip
MenuStrip bölüm 1
MenuStrip bölüm 2
ContextMenuStrip
NotifyIcon
StatusStrip
Toolstrip
ToolStripContainer
TabControl
Printer
Printer Document
Pagesetupdialog
PrintDialog
Printpriviewdialog
Printer Printview Control
5.Bölüm
Veritabanı
Veritabanı bölüm 1
Veritabanı bölüm 2
Veritabanı bölüm 3
Veritabanı bölüm 4
Veritabanı bölüm 5
Veritabanı bölüm 6
Komutla veritabanı işlemleri
Arama(bindingsource)
Sıralama(bindingsource)
Listbox-combobox
Clipboard
Windows Services
Windows service bölüm 1
Windows service bölüm 2
Uygulamalar
Örnekler

36 saat


start page menu anlatımı bölüm 1

start page menu anlatımı bölüm 2

kısaca menü anlatımı

Console Temel Komutları

C# Programlama Temelleri

Değişkenler nasıl tanımlanır bölüm 1

Değişkenler nasıl tanımlanır bölüm 2

Değişken türleri 01

Değişken türleri 02

Değişkenkerin kavranması bölüm 1

Değişkenkerin kavranması bölüm 2

Random

Veri dönüşümleri

Dynamic veri türleri(yeni)

Fonksiyonlar
Matematik Fonksiyonlar bölüm 1

Matematik Fonksiyonlar bölüm 2

String Fonksiyonları bölüm 1

String Fonksiyonları bölüm 2

String Fonksiyonları bölüm 3

Tarih ve  Zaman Fonksiyonları bölüm 1

Tarih ve  Zaman Fonksiyonları bölüm 2

Dosya İşlemleri bölüm 1

Dosya İşlemleri bölüm 2

Dosya İşlemleri bölüm 3

Klasör İşlemleri bölüm 1

Klasör İşlemleri bölüm 2

Klasör İşlemleri bölüm 3

Diziler

dizi işlemleri bölüm 1

dizi işlemleri bölüm 2

Diziler bölüm 1

Diziler bölüm 2

if-elseif-else bölüm 1

if-elseif-else bölüm 2

Operatörler

operatorler bölüm 1

operatorler bölüm 2

Döngüler

Döngüler bölüm 1

Döngüler bölüm 2

Döngüler bölüm 3

Döngüler bölüm 4

içiçe döngü uygulaması

Uygulama

Faktoriyel hesaplama

asal çarpanlar Bölüm 1

asal çarpanlar Bölüm 2

Hata Yakalama Metodları bölüm 1

Hata Yakalama Metodları bölüm 2

Matrisler

Swich

not uygulaması

Skop

Ado Net

Odbc ye Bağlantı

Odbc Kaynağı Üzerinde İşlem Yapma

Odbc Kaynağından Bilgi Çekmek

Odbc Data Adapter

OleDb ye Bağlantı

Oledb ile Komut İşlemleri

Ole Db İle Veri tabanından Bilgi Çekmek

OledbDataAdapter

Ole Db Connection String Builder

Sql Server a Bağlantı bölüm 1

Sql Server a Bağlantı bölüm 2

Sql Serverda Komut çalıştırma bölüm 1

Sql Serverda Komut çalıştırma bölüm 2

Sql Server dan Bilgi Çekme

örnek Rehber Uygulaması bölüm 1

örnek Rehber Uygulaması bölüm 2

örnek Rehber Uygulaması bölüm 3

Sql Data Adapter bölüm 1

Sql Data Adapter bölüm 2

Sql Connection String Builder

DataTable-DataSet bölüm 1

DataTable-DataSet bölüm 2

Stored Procedure

VIEW

Class

Program Parçacıkları(void,function,static)

alt programlama açıklaması

Alt Programlama bölüm 1

Alt Programlama bölüm 2

Parametreler

Öz Yineleme Metodları

Fonksiyona Değer Atama(düzenlenecek) bölüm 1

Fonksiyona Değer Atama(düzenlenecek) bölüm 2

Property ve Field bölüm 1

Property ve Field bölüm 2
Asp.net e Giriş bölüm 1

Asp.net e Giriş bölüm 2

Html Araçlarının Kullanımı bölüm 1

Html Araçlarının Kullanımı bölüm 2

Server Explorer Penceresi

Asp.net İle İşlemler Nasıl Gerçekleşir

Asp.Net Nesneleriyle Kod Çalıştırma

Asp.net Sayfaları Bölüm1

Asp.net Sayfaları Bölüm2

Asp.net Sayfaları Bölüm3

Asp.net Nesnelerinin Ortak Özellikleri bölüm 1

Asp.net Nesnelerinin Ortak Özellikleri bölüm 2

Textbox Bölüm 1

Textbox Bölüm 2

Textbox Bölüm 3

Textbox Bölüm 4

Basit Bir VeriTabanı Uygulaması bölüm 1

Basit Bir VeriTabanı Uygulaması bölüm 2

Basit Bir VeriTabanı Uygulaması bölüm 3

RadioButton bölüm 1

RadioButton bölüm 2

FileUpload bölüm 1

FileUpload bölüm 2

FileUpload bölüm 3

ListBox Bölüm 1

ListBox Bölüm 2

ListBox Bölüm 3

ListBox Bölüm 4

ListBox Bölüm 5

ListBox Bölüm 6

ListBox Bölüm 7

DropDowsList Bölüm 3

DropDowsList Bölüm 2

DropDowsList Bölüm 3

DropDowsList Bölüm 4

DropDowsList Bölüm 5

BulletList bölüm 1

BulletList bölüm 2

CheckBoxList bölüm 1

CheckBoxList bölüm 2

CheckBoxList bölüm 3

RadioButtonList bölüm 1

RadioButtonList bölüm 2

RadioButtonList bölüm 3

Wizard bölüm 1

Wizard bölüm 2

Calendar bölüm 1

Calendar bölüm 2

Navigation

Sitemap bölüm 1

Sitemap bölüm 2

Sitemap bölüm 3

Menu bölüm 1

Menu bölüm 2

Treeview bölüm 1

Treeview bölüm 2

Data

AccessDataSource

SqlDataSource

Repeater bölüm 1

Repeater bölüm 2

DataList bölüm 1

DataList bölüm 2

DataList bölüm 3

DetailsView bölüm 1

DetailsView bölüm 2

FormView bölüm 1

FormView bölüm 2

Gridview Bölüm1

Gridview Bölüm2

Gridview Bölüm3

Gridview Bölüm4

Gridview Bölüm5

Gridview Bölüm6

Gridview Bölüm7

PagedDataSource ile Verileri Sayfalama bölüm 1

PagedDataSource ile Verileri Sayfalama bölüm 2

PagedDataSource ile Verileri Sayfalama bölüm 3

Listview ve DataPager bölüm 1

Listview ve DataPager bölüm 2

Data İçerisinde Kullanılan Asp.net Nesnelerine Erişim bölüm 1

Data İçerisinde Kullanılan Asp.net Nesnelerine Erişim bölüm 2

DataSet Bölüm1

DataSet Bölüm2

ObjectDataSource(x) bölüm 1

ObjectDataSource(x) bölüm 2

Validation

RequiredFieldValidator

CompareValidator

RangeValidator

RegularExpressionValidator

ValidationSummary

CustomValidator

Ajax Entensions

ScriptManager

UpdatePanel

Timer

UpdateProgress bölüm 1

UpdateProgress bölüm 2

Login Nesneleri

Login Nesneleri Bölüm1

Login Nesneleri Bölüm2

Login Nesneleri Bölüm3

Login Nesneleri Bölüm4

Login Nesneleri Bölüm5

Login Nesneleri Bölüm6

Login Nesneleri Bölüm7

Login Nesneleri Yetkilendirma İşlemi

Login Nesneleri Yetkilendirma İşlemi bölüm 1

Login Nesneleri Yetkilendirma İşlemi bölüm 2

Login Nesneleri Yetkilendirma İşlemi bölüm 3

Label

HyperLink

Buton

İmage

İmageButton

LinkButton

CheckBox

HiddenField

AdRotator

Panel

Multiview ve View

Table

Place Holder

Literal

Asp.Net Komutları

AutoPostBack

Request-Form

Context

Uri

WebRequest

WebResponse

Cross Paging bölüm 1

Cross Paging bölüm 2

Response bölüm 1

Response bölüm 2

Response bölüm 3

Request Bölüm1

Request Bölüm2

Request Bölüm3

Request-Url bölüm 1

Request-Url bölüm 2

Request-UrlReferrer bölüm 1

Request-UrlReferrer bölüm 2

Request-Browser bölüm 1

Request-Browser bölüm 2

Server Kütüphanesi bölüm 1

Server Kütüphanesi bölüm 2

Query String bölüm 1

Query String bölüm 2

Query String bölüm 3

Mail İşlemleri bölüm 1

Mail İşlemleri bölüm 2

Session Bölüm1

Session Bölüm2

Session Bölüm3

Session Bölüm4

Cookie Bölüm1

Cookie Bölüm2

Cookie Bölüm3

Application

Csse Giriş bölüm 1

Csse Giriş bölüm 2

Nesnelere Komutla Style Atama

Javascripte Giriş

Nesnelerle Javascript Kullanımı

Dış Mimariler

Web User Control Bölüm1

Web User Control Bölüm2

Web User Control Bölüm3

MasterPage bölüm 1

MasterPage bölüm 2

MasterPage bölüm 3

Web.Config Bölüm1

Web.Config Bölüm2

Web.Config Bölüm3

Global asax Bölüm1

Global asax Bölüm2

Global asax ile UrlRewrite Yöntemi Bölüm1

Global asax ile UrlRewrite Yöntemi Bölüm2

Global asax ile UrlRewrite Yöntemi Bölüm3

Global asax ile UrlRewrite Yöntemi Bölüm4

Global asax ile UrlRewrite Yöntemi Bölüm5

Skin(Temalar) bölüm 1

Skin(Temalar) bölüm 2

Url Uygulaması(x) bölüm 1

Url Uygulaması(x) bölüm 2

Generic Handle(x) bölüm 1

Generic Handle(x) bölüm 2

XML

XML Bölüm1

XML Bölüm2

XML Bölüm3

Rss bölüm 1

Rss bölüm 2

Rss bölüm 3

Rss bölüm 4

XmlTextWriter Bölüm1

XmlTextWriter Bölüm2

XML Data Source

LINQ

Linq Giriş

Linq İle And ve Or Kullanımı bölüm 1

Linq İle And ve Or Kullanımı bölüm 2

Linq İle Distinct Kullanımı

Linq İle Koşul Koymak

Linq İle Sıralama Yapmak

Linq To Sql Classes bölüm 1

Linq To Sql Classes bölüm 2

LinqDataSource

Linq İle Kayıt Ekleme

Linq İle Kayıt Güncelleme

Linq İle Kayıt Silme

Linq İle Join İşlemi bölüm 1

Linq İle Join İşlemi bölüm 2

Linq İle StoredProcedure Kullanımı

Entity Framework

Entity Framework a Giriş Bölüm1

Entity Framework a Giriş Bölüm2

Entity Data Model

EntityDataSource

Entity İle Stored Procedure

Entity ile Select İşlemi

Entity ile Delete İşlemi

Dynamic Site

Dynamic Giriş

Linq İle DynamicWebSite bölüm 1

Linq İle DynamicWebSite bölüm 2

Entity İle DynamicWebSite

Web Service

Web Service Giriş

Web Service Bölüm1

Web Service Bölüm2

Web Service Bölüm3

Web Service Bölüm4

Server Explorer Penceresi
Asp.net Ile Islemler Nasil Gerçeklesir
Asp.Net Nesneleriyle Kod Çalistirma

anlatım süresi 59 saat


01-Stream Ve Byte Mantığı Giriş Bölüm 1
01-Stream Ve Byte Mantığı Giriş Bölüm 2
01-Stream Ve Byte Mantığı Giriş Bölüm 3
02-File Stream Bölüm 1
02-File Stream Bölüm 2
02-File Stream Bölüm 3
02-File Stream Bölüm 4
03-File Stream Bölüm 5
03-File Stream Bölüm 6
04-File Stream Bölüm 7
04-File Stream Bölüm 8
04-File Stream Bölüm 9
04-File Stream Bölüm 10
05-File Stream Bölüm 11
05-File Stream Bölüm 12
06-Dosya parçalama ( Örnek ) Bölüm 1
06-Dosya parçalama ( Örnek ) Bölüm 2
06-Dosya parçalama ( Örnek ) Bölüm 3
06-Dosya parçalama ( Örnek ) Bölüm 4
06-Dosya parçalama ( Örnek ) Bölüm 5
07-Dosya Birleştirme ( Örnek ) Bölüm 1
07-Dosya Birleştirme ( Örnek ) Bölüm 2
08-Şifreleme-1
09-Şifreleme-2 Bölüm 1
09-Şifreleme-2 Bölüm 2
10-Şifreleme-3 Bölüm 1
10-Şifreleme-3 Bölüm 2
10-Şifreleme-3 Bölüm 3
10-Şifreleme-3 Bölüm 4
11-Memory Stream Bölüm 1
11-Memory Stream Bölüm 2
12-Stream Bölüm 1
12-Stream Bölüm 2
13-Stream-2
14-Stream Reader ve Wtiter – Bölüm 1
14-Stream Reader ve Wtiter – Bölüm 2
14-Stream Reader ve Wtiter – Bölüm 3
15-StreamReader and Writer 2 Bölüm 1
15-StreamReader and Writer 2 Bölüm 2
Casus Yazılımlar 01 ( Keylogger) Bölüm 1
Casus Yazılımlar 01 ( Keylogger) Bölüm 2
Casus Yazılımları 02 ( Keylogger ) Bölüm 1
Casus Yazılımları 02 ( Keylogger ) Bölüm 2
Casus Yazılımları 03 ( Keylogger ) Bölüm 1
Casus Yazılımları 03 ( Keylogger ) Bölüm 2
Casus Yazılımları 04 ( Keylogger ) Bölüm 1
Casus Yazılımları 04 ( Keylogger ) Bölüm 2
Casus Yazılımları 05 Bölüm 1
Casus Yazılımları 05 Bölüm 2
Casus Yazılımları 06 Bölüm 1
Casus Yazılımları 06 Bölüm 2
Component Yazılımı Ön Bilgi
Component Tasarım Bölüm 1
Component Tasarım Bölüm 2
Component Tasarım Bölüm 3
Component Tasarım Bölüm 4
Backround Worker Bölüm 1
Backround Worker Bölüm 2
Service Controler 01
Service Controler 02 Bölüm 1
Service Controler 02 Bölüm 2
Service Controler 02 Bölüm 3
Service Controler 03
Properties ve fonksiyon yazmak bölüm 1
Properties ve fonksiyon yazmak bölüm 2
Properties ve fonksiyon yazmak bölüm 3
Event Yazmak Bölüm 1
Event Yazmak Bölüm 2
Event Yazmak Bölüm 3
Event Yazmak Bölüm 4
05-Örnek uygulama 1 bölüm 1
05-Örnek uygulama 1 bölüm 2
06-Örnek uygulama 2 bölüm 1
06-Örnek uygulama 2 bölüm 2
06-Örnek uygulama 2 bölüm 3
06-Örnek uygulama 2 bölüm 4
07-Örnek uygulama 3 bölüm 1
07-Örnek uygulama 3 bölüm 2
01-Grafik-1 Bölüm 1
01-Grafik-1 Bölüm 2
01-Grafik-1 Bölüm 3
01-Grafik-2 Bölüm 1
01-Grafik-2 Bölüm 2
01-Grafik-2 Bölüm 3
Thombnail Oluşturmak Bölüm 1
Thombnail Oluşturmak Bölüm 2
Thombnail Oluşturmak Bölüm 3
Zoom Bölüm 1
Zoom Bölüm 2
Elips-Rectangle
Shear , Rotate
Delegate ( Temsilci ) Bölüm 1
Delegate ( Temsilci ) Bölüm 2
Office Ders-1 Bölüm 1
Office Ders-1 Bölüm 2
Office Ders-2
Office Ders-3 Bölüm 1
Office Ders-3 Bölüm 2
Process Bölüm 1
Process Bölüm 2
Process Bölüm 3
Process Bölüm 4
Process Bölüm 5
Process Bölüm 6
Soap Der-1
Soap Der-2 Bölüm 1
Soap Der-2 Bölüm 2
Soap Der-2 Bölüm 3
Soap Der-2 Bölüm 4
Soap Der-2 Bölüm 5
Soap Der-3 Bölüm 1
Soap Der-3 Bölüm 2
Thread Bölüm 1
Thread Bölüm 2
Multithread Bölüm 1
Multithread Bölüm 2
Multi thread ve Thread
Ağ İşlemleri Bölüm 1
Ağ İşlemleri Bölüm 2
Socket işlemleri Bölüm 1
Socket işlemleri Bölüm 2
Socket işlemleri Bölüm 3
WPF Service
WMI Service
Service Control
Setup Hazırlama Bölüm 1
Setup Hazırlama Bölüm 2
Setup Hazırlama Bölüm 3
Setup Hazırlama Bölüm 4
Setup Hazırlama Bölüm 5
Bot yazılımı

30 saat

Reviews

daha yorum yok.

ilk yorumu yap “Visual Studio .Net 2010 Paket Görsel Eğitim Seti”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Email adresiniz yayınlanmaz. * işaretli alanlar ve yıldızlama gereklidir.