Sale!

Office 2013 Görsel Eğitim Seti

60.00 50.00

10 in stock

SKU: Office2013 Categories: , ,

Office 2013 görsel eğitim seti hakkında detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.

EXCEL 2013

01-Excel Giriş
02-satur- sutun seçme işlemleri
03-satır işlemleri
04-sutun işlemleri
05-hücre ekleme  ve silme
06-sayfa işlemleri
07-kopyalama, taşıma, biçim boyacısı, pano
08-Yazıtipi Ayarları
09-hücreleri hizalama- girintileme
10-Metni Kaydırma
11-hücreleri birleştirme ve ortalama
12-hücrelere bilgi girişi ve düzenleme
13-Bilgileri doldurma
14-Özel Listeler1
15-Özel Listeler2
16-Hücre biçimlendirme-Sayı
17-Hücre Biçimlendirme-Hizalama
18-Hücre Biçimlendirme-yazitipi
19-hücreleri biçimlendirme-Kenarlıklar
20-Hücreleri Biçimlendirme-Dolgu
21-Sayfaları Koruma
22-Çalışma kitabını koruma
23-Koşullu Biçimlendirme
24-Tablo Olarak Biçimlendirme
25-Hücre Stilleri
26-Basit işlemler
27-Basit işlem örneği
28-Hücreleri Sabitleme
29-Verileri Sıralama
30-Fonksiyonlar
31a-Fonksiyonlar2 bölüm 1
31b-Fonksiyonlar2 bölüm 2
32-Fonksiyonlar3-Tarih ve saat
33-Arama Fonksiyonları
34-Arama Fonksiyonları 2
35-Mantıksal Fonksiyonlar2
36-Mantıksal Fonksiyonlar
37-İstatistiksel fonksiyonlar
38-Filtreleme
39-Filitreleme2(Gelişmiş)
40-Çalışma Sayfaları Arasında İşlem Yapma
41-Açıklama Eklemek
43-metni sutünlara dönüştürme
44-Bir sütünda tekrarlanan verileri kaldırmak
45-Veri doğrulama- Hücrelere bilgi girişini sınırlama
46-Veri doğrulama-Listeleme
47-Veri doğrulama-Listeleme2
48-Veri doğrulama-hücrelere mesaj bırakma
49-Veri Doğrulama-Hata Uyarısı
51-Senaryolar2
52-Grafik ekleme
53-Grafik Ekleme2
54-Alt Toplam Ekleme
55-Formülde Etkileyenleri izleme-hata denetimi
56-Pivottable
57-Pivottable2
58-Pivottable Alan Ekleme ve Pivotchart
59-Grafikler-pivotchart
60-Form Alanları Ekleme
61Çalışma kitabı görünümleri-Görünüm şeridi
62-Çalışma Kitabını Yazdırma Seçenekleri
63-Dış veri alma seçenekleri
64-Dizi Formülleri
65-formül çözümleme-Hedef Ara
66Hazır Şablon Lullanımı
67-Mini Grafik Ekleme
68-Formüllerdeki Sık Yapılan Hatalar
69-Formüllerdeki Hata Mesajları
70-Gözcü Penceresini Kullanma
71-Hesaplama Seçenekleri-otomatik veya el ile
72-Köprü Eklemek
73-Hata Denetimleri
74-Özel Yapıştırma Seçenekeleri
80-Senaryolar

MAKROLAR

001-Tanıtım
· 002-Makro Menüsünün Tanıtımı
001-Makrolar
002-Yeni Makro Kaydet
003-Güvenlik
004-Visual Basic Makro Düzenleyicisi
· 003-Visual Basic Denetim Araç Kutusu
001-Tanıtım ve Denetim Araç Kutusu
002-Checkbox ve Textbox araçlarının tanıtımı
003-komut dügmesi (command buton) tanıtımı
004-Seçenek Düğmesi(Ratiobutton) tanıtımı
005-Liste Kutusu (Listbox) tanıtımı
006-Karma kutusu (Combobox) tanıtımı
007-Değiştirme düğmesi (ToggleButton) tanıtımı
008-Değer Değişimi Düğmesi (spinbutton)
009-Kaydırma Çubuğu (Scrollbar)
010-Etiket (label) tanıtımı
011-Resim (image) tanıtımı
· 012-Diğer Denetimler
001-Tanıtım ve Takvim Kontrolü
002-İnternet Tarayıcısı Kontrolü
003-Windows Media Player Kontrolü
· 004-Excel Macro Bileşenleri
· 001-Dosya İşlemleri
001-Yeni Bir Çalışma Kitabına veri girip farklı isimle kayıt etmek
002-Çalışma Kitabını kayıt etmek
003-Çalışma Kitabını Kapatmak
· 002-Çalışma Kitabını Email ile göndermek ve Yazdırmak
001-Çalışma Dosyasını E-mail olarak göndermek
002-Çalışma Dosyasını Yazdırmak
· 003-Worksheet Nesnesi
001-Worksheet Nesnesi ile Çalışma Sayfası Oluşturmak
002-İstenilen bir çalışma sayfasını silmek
· 004-Range Nesnesi
001-Range Nesnesini Tanımlamak
002-Range Nesnesi ile hücrelere veri girmek
003-Belirli bir hücreyi yada hücre aralığını silmek
004-Selection Autofill metodu ile hücrelere otomatik veri girme
· 005-Uygulama Vakti – Cari Kart
001-Cari Hesap Kartı1 – Firma Oluşturmak
002-Tanımlanan firmalara veri girmek
003-Firma Verilerini görüntülemek ve güncellemek
· 006-Uygulama Vakti2-Tahsilat Makbuzu
001-Tahsilat Makbuzu Tasarımı
002-Makbuzun tasarımı ve formüllerin girişi
003-Formu Temizle Butonunun kodlanması
004-Formu Yazdırma Butonunun kodlanması
· 007-Exceldeki Makro Olayları
· 001-Çalışma Kitabı Olayları
001-Open (Açılış Yöntemi)
002-NewSheet (Yeni Çalışma Sayfası) Yöntemi
003-BeforeClose (Sayfa Kapatma) Yöntemi
004-Before Print-Save ve diğer yöntemlerin tanıtımı
· 002-Çalışma Sayfası Olayları
001-Tanıtım ve Active Methodu
002-BeforDubleClick, BeforeRightClick ve Calculate Methodları
003-Change ve DeActive Yöntemleri
· 008-Form Uygulamaları
001-User Form (Kullanıcı Formu) Nedir
· 002-Formlara Modüllerle Ulaşmak
001-Show Methodu ile form çağırmak
002-form içinden form çağırmak
003-Aktif Formdan başka bir formadaki nesneye ulaşmak
· 005-VBA Programlama Dilinin Temelleri
001-VBA dili tanıtım
002-VBA Dilinin Kod yapısı
· 003-Veri Saklama (Değişkenler ve Sabitler)
001-Değişken Kavramı Nedir
002-Degiken tanımlama ve temel kurallar
· 003-Temel Sayısal Değişkenler
01-Tanıtım ve Byte Değişken Türü
02-Integer Değişken Türü
03-Long Değişken Türü
04-Single Değişken Türü ve Para birimleri
004-Metin Türünde değişkenler
005-Sabitler
006-Nesneler
007-Tarih Türünde Değişkenler
008-Boolean (doğru-yalnış) türünde değişkenler
· 004-Operatörler
001-Tanıtım
002-Değer Atama Operatörü
· 003-Matematiksel Operatörler
001-Toplama Operatörü
002-Çıkarma Operatörü
003-Çarpma Operatörü
004-Bölme İşlemi (tam ve ondalıklı)
· 005-Mantıksal Operatörler ve Koşullu Deyimler
001-If koşullu değimi
002-Mantıksal Karşılaştırma Operatörleri
· 006-Excelden veritabanı kullanımı
001-Veritabanı Nedir
002-Acces veritabını tanıtım
003-Ado Nesnesi ve Bağlantı Kurmak
004-SQL Programlama dili
005-Kayıt Girmek
006-Kayıt Sorgulamak
· 007-Örnek Uygulama -Öğrenci Takip Programı
007-Kayıt Güncellemek
007-Kayıt Güncellemek-2
008-Verilerin ve Resimlerin Excel Ortamına Aktarılması
01-Arayüz Tasarımı ve Resim Yükleyici
02-Veritabanı Tasarlanması
03-Ado Nesnesi ile Veritabanına Bağlantı
04-Kayıt girmek ve Klasik Hataların Tanıtımı
05-Kayıt Sorgulatmak
06-Kayıt Silmek
ogrenci_takip
· 007-Örnek Uygulama – Stok Cari Programı
· 001-Firma Tanımı Modülü
001-Firma Tanımlama Ekranı Tasarımı
002-Firma Veritabanı Baglantisi
· 002-Stok Kartı Modülü
001-Arayüz Tasarlanması
002-Veritabanı Tasarlanması
003-Kayıt Girme Modülü Tasarlanması
004-İlk Kayıt Modülü Kodlanması
005-Son Kayıt Modülü Kodlanması
006-Sonraki Kayıt Modülü Kodlanması
007-Kayıt Sorgulatma Modülü Kodlanması
· 003-Cari Kart Modülü
001-Arayüz Tasarlanması
002-Veritabanı Tasarlanması
003-Kayıt Giriş Modülü Kodlanması
· 004-Cari Hareket
002-Haketlerin Kodlanması
01-Arayüz tasarlanması
· 005-Modüllerin Test Edilmesi
001-Test
· 008-Makro Virusleri
001-Makro Virüslerinin Çalışma Prensibi
· 009-Formüller ve Formül Geliştirme
01-Formül Kavramı
02-Kendi formülümüzü yazalım
formül

WORD 2013

Word giriş ekranı-şablonlar
· Başvurlar Şeridi
Alıntılar ve Kaynakça
dipnot ekleme
İçindekiler tablosu oluşturma
sonnot ekleme
· Dosya Şeridi
Bağlantıları Açmak için Ctrl tuşunu iptal etme
Belgeyi Kaydetme ve Farklı Kaydetme
Belgeyi koruma
Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirme
Kayıtlı dosyaları açmak
Mini Araç çubuğunu gösterme ya da gizleme
Office arka plan ve temasını değiştirme
Otomatik düzeltme Seçenekeri-yazım denetimi
Son Belge sayısını ayarlama
yazdırma seçenekleri
· Ekle şeridi
Açıklama Ekleme
Büyük Harf
çevrimiçi video ekleme
denklem eklme
Ekran Görüntüsü
Grafik Ekleme
imza satırı ekleme
kapak sayfası
Köprü Oluşturma
Metin Kutusu Ekleme
Nesne Ekleme
office için uygulamalar
resim ekleme- Arka planı kaldırma
Resim- Fon kağıdı oluşturma
resimleri kırpma
resim-metin kaydırma
sayfa numarası ekleme
Simge Ekleme
smartart grafiği
şekil ekleme
şekilleri gruplandırma
tablo düzen şeridi
tablo ekleme ve satır sutun işlemleri
tablo-tasarım şeridi
tarih ve saat ekleme
Üst ve Altbilgi ekleme
wordart ekleme
Yer İşareti ekleme

· Giriş şeridi
1 Kes,kopyala,yapıştır,özel yapıştır, biçim boyacısı
2 kes,kopyala,yapıştır,özel yapıştır, biçim boyacısı
cetvel kullanarak paragraf ayarı
gölgelendirme ve kenarlıklar
madde işaretleri ve numaralandırma
metin bulma
metin seçme işlemleri
metni değiştirme
paragraf grubundan paragraf ayarları
stiller
Yazıtipi Grubu
yazıtipi penceresi
· Görünüm Şeridi
Anahat oluşturma
Göster Grubu
Makro kaydetme
Makrolar
okuma modu
Pencere İşlemleri
sayfa düzeni
Taslak
Web düzeni
Yakınlaştırma
· Gözden Geçir Şeridi
Açıklamlar
Belgeleri karşılaştırma
Çeviri1
çeviri2
Değişiklikleri İzleme
Düzenlemeyi Kısıtlama
Tanımla, Eş anlamlılar, Sözcük Sayımı
yazım denetimi
yazım ve dilbilgisi2
· Postalar Şeridi
Adres mektup birleştirme 2
Adres ve Mektup Birleştirme
Etiket oluşturma
Zarf Oluşturma
· Sayfa Düzeni
Belgeyi Sütunlara Bölme
Bölüm sonları
Kenar Boşlukların Ayarlama
Kesmeler
sayfa Boyutunu ayarlama
sayfa düzeni paragraf
Sayfa düzeni yerleştir grubu
Sayfayı Yönlendirme
· Tasarım Şeridi
tasarım şeridi

OUTLOOK

Ayrı Profiller Kullanmak
Dosya ekleme-Öğe Ekleme
Eposta Hesabı Ekleme
Etiketler-İzleme(bayraklar)-kategorilere ayırma
Görev klasörüyle ÇAlışma
İleti seçenekleri-Teslim Bilgisi
İmza satırı oluşturma ve ekleme
Kasör ekleme-Alt klasör ekleme
Kişi Ekleme düzenleme
Kişi Grupları oluşturma
Klasör Görünümleri, Maillerin sıralandırılması, ve düzenlemeleri
Klasör Oluşturma ve düzenleme
Kural oluşturma
Mailleri geri çekme ve düzenleme
Notlar Klasörüyle Çalışma
Oylama Düğmelerini Kullanmak
Takvim Penceresi
Takvime Randevu Ekleme
Takvime Randevu ekleme2
toplantı randevusu
Tüm klasörleri Gönder-Al
Veri dosyalarıyla çalışmak
Veri dosylarını kaldırmak
Yeni mail gönderme, yanıtlama, iletme, gizli mail atma

POWERPOİNT

· 01-Dosya
Dosya şeridi kaydet ve farklı kaydet
Dosya şeridi yeni ve aç
· 02-Giriş
metni bulma ve değiştirme
Metni Hizalama seçenekleri
P. point ilk açılış ekranı
point giriş
Power Point Penceresini Tanıma
· 03-Ekle
Çizim-Şekiller
Çoklu asıl slyat ve yeni düzen eklme
resim ekleme
resim ekleme2
ses ekleme
tablo ekleme
tablo ekleme2
video ekleme1
video ekleme2
· 04-Tasarım
Extra Efect Seçenekleri
Fon Kağıdı oluşturma
Şekil dolgusu ve anahattı
Tasarım- Temalar
· 05-Animasyonlar
Animasyon Ekleme1
Animasyon Ekleme2
Gelişmiş Animasyon seçenekleri ve zamanlama
· 06-Slayt Gösterisi
Slayda yazı resim gibi bilgi ekleme
Slayt geçişleri
Slayt geçişleri2
slayt görünümleri
slayt paragraf ayarları
slaytgösterisi şeridi
slaytlar
Slaytlara bölüm eklme
sunu bilgilerini görme, sunuyu koruma
sunu hesap ve seçenekleri
sunuları paylaştırma
sunuyu dışarı aktarma seçenekleri
sunuyu yazdırma
· 07-Gözden Geçir Şeridi
sunuları karşılaştırma
yazım denetimi
yazım denetimi2
· 08-Görünüm
Asıl Notlar
Asıl Slayt 2
Asıl slayt dinleyici notu

Reviews

daha yorum yok.

ilk yorumu yap “Office 2013 Görsel Eğitim Seti”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Email adresiniz yayınlanmaz. * işaretli alanlar ve yıldızlama gereklidir.